Seeds online UAB ir apņēmusies aizsargāt tīmekļa vietnes lietotāju privātumu. Reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija tiek apkopota, lai uzlabotu veikala pakalpojumus. Tā tiek izmantota, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu efektivitāti, vienkāršotu preču iegādi un piegādi, kā arī pētījumiem un analīzei, lai labāk apmierinātu jūsu vajadzības. Lietotāju personiskā informācija tiek izmantota tikai mūsu savstarpējai saziņai un netiks nodota trešām personām.